Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Fri rettshjelp

Etter lov om fri rettshjelp kan du få kostnadsfri eller delvis kostnadsfri advokatbistand. Foruten egenandelen dekker det offentlige advokatutgiftene. Det er advokaten selv som tar seg av søknad om fri rettshjelp, og dette er noe alle advokatfirmaer kan gjøre. Det er riktignok ikke alle advokater som påtar seg slike oppdrag. Fri-Rettshjelp.net samarbeider med advokatkjeden Osloadvokatene, Drøbakadvokatene, Tønsbergadvokatene og Stavangeradvokatene. Advokatfirmaet er en av landets største innen fri rettshjelp. Ta kontakt ved å benytte skjemaet under.

Få rask tilbakemelding på om du har krav på fri rettshjelp

Ditt navn

E-post

TelefonnummerHva gjelder saken?

Du kan dessverre ikke få fri rettshjelp i alle sakstyper. For noen sakstyper er det i tillegg behovsprøvning. Det vil si at du må ha inntekt og formue under bestemte grenser for å nyte godt av den offentlige rettshjelpsordningen. Et eksempel er innenfor personskade: Du har krav på fri rettshjelp i erstatningssak mot en gjerningsmann uavhengig av inntekt, men dersom du krever erstatning fra et forsikringsselskap må du ha inntekt under disse grensene. Benytt menyen for å finne ut om du kan få gratis juridisk rådgivning til å løse din problemstilling.