Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Fri rettshjelp ved anmeldelse av voldtekt og andre seksuelle overgrep

Den som er utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk, seksuelle overgrep av barn, misbruk av stilling eller andre overgrep har fri rettshjelp til å diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat. Dersom man velger å anmelde så vil man få bistandsadvokat, som også er gratis.

Fri rettshjelp ved anmeldelse

Den som er utsatt for seksuelle overgrep vil som hovedregel har fri rettshjelp til å diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat. Dette gjelder også dersom man kommer til at man ikke ønsker å anmelde det seksuelle overgrepet.

Det er mange ulike typer seksuelle overgrep. De vanligste typetilfellene er voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Mange blir også utsatt for misbruk av stilling/avhengighetsforhold, for eksempel der en innsatt på institusjon har seksuell omgang med en ansatt ved institusjonen. Her kan du lese mer om å anmelde voldtekt.

Dersom man kommer til at man ønsker å anmelde forholdet så vil man få krav på bistandsadvokat under hele prosessen. Dette gjelder både ved levering av anmeldelse, under etterforskningen og eventuell straffesak, samt ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningsnemnda dersom man må klage på vedtak om voldsoffererstatning. I de fleste tilfelle vil ofre for seksuelle overgrep ha krav på bistandsadvokat.

Kontakt Advokatfirmaet Teigstad AS

Advokatfirmaet Teigstad AS er et spesialisert advokatfirma som bistår ofre for kriminalitet. Vi er bistandsadvokat for voldsofre over hele landet. Salæret dekkes som regel gjennom offentlige ordninger, slik som bistandsadvokatordningen. Kontakt oss ved å følge en av lenkene eller ved å sende epost til post@advokat-teigstad.no eller ringe 932 83 220.

Du kan også lese mer om fri rettshjelp ved seksuelle overgrep på denne artikkelen på Overgrep.no.