Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Bistandsadvokat

Etter Straffeprosessloven § 107a ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for grov vold, voldtekt og andre sedelighetsforbrytelser. Bistandsadvokaten skal støtte fornærmede og dennes interesser i forbindelse med etterforsikningen, straffesaken og erstatningssak etter ugjerningene. Dette inkluderer også søknad om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det offentlige v/retten betaler bistandsadvokaten, slik at advokatbistanden er helt gratis for fornærmede.

Noen ugjerninger gir ubetinget rett til bistandsadvokat. Du har krav på bistandsadvokat i saker som gjelder overtredelser av disse typene:

-Voldtekt
-Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold
-Seksuell omgang med barn
-Incest
-Familievold, konemishandling, tvangsekteskap og trafficking mm.

I tillegg har man krav på bistandsadvokat ved vold, dersom det er grunn til å tro at volden medfører betydelig psyisk eller fysisk skade. Uansett vil man da kunne ha krav på gratis advokat i form av fri rettshjelp i forbindelse med erstatningssak mot skadevolder eller søknad om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Les også mer om fri rettshjelp ved erstatning etter andre personskader.

Gå tilbake til hovedsiden om ordningen med fri rettshjelp.

Bistandsadvokaten hjelper offeret under hele prosessen fra anmeldelse, under etterforskningen, i den eventuelle straffesaken samt ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Dersom man allerede har en bistandsadvokat, og ønsker å bytte, så er det bare å ta kontakt med en annen advokat så vil vedkommende selv foreta byttet.

Les mer om ordningen med bistandsadvokat på webstedet til Advokatfirmaet Teigstad.