Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Fri rettshjelp erstatning

Etter lov om fri rettshjelp § 11 første ledd nr. 4 har voldsofre krav på fri rettshjelp i form av fritt rettsråd fra en advokat dersom en vurderer å kreve erstatning fra gjerningsmannen. Det er på det rene at psykisk skade her må være likestilt med fysisk skade, psykisk skade kan jo også medføre personskade. Eksempler på erstatningssaker kan være krav erstatning og oppreisning etter sedelighetsforbrytelser som voldtekt mv., eller erstatningskrav etter alminnelig eller psykisk vold.

Etter lovens § 16 dekkes også fri sakførsel dersom en bestemmer seg for å forfølge kravet rettslig i domstolene. Det offentlige dekker altså advokaten salær til å gå til søksmål mot gjerningsmannen.

Retten til rettshjelp gjelder her uavhengig av inntekt og formuesgrenser.

Det må være snakk om en gjerningsperson, slik at bestemmelsen ikke dekker erstatning fra forsikringsselskap ved trafikk og yrkesskader, kommuner ol. Men en kan også få fri rettshjelp til andre typer personskader, men da gjelder inntekts- og formuesgrensene. Samme gjelder rettshjelp ved søknad om voldsoffererstatning fra KFV. Les mer om dette ved å trykke på lenken.

Mange voldsofre vil ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat som kan fremme sivile erstatningskrav i straffesaken mot gjerningsmannen og sende søknad til kontoret for voldsoffererstatning.

Les mer om fri rettshjelp i saker om erstatning her.