Kan forbrukers forhåndsundersøkelse påvirke hevingsadgangen?

Kan forbrukers forhåndsundersøkelse påvirke hevingsadgangen? Ved kjøp av brukt bolig inneholder avhendingslova (avhl.) visse regler for kjøpers forhåndsundersøkelse, jf. avhl. § 3-10 (2). Konsekvensen av disse forhåndsundersøkelsene kan være at det ikke blir ansett for å foreligge noen mangel ved eiendommen, slik at det ikke kan kreves heving. Forhåndsundersøkelsene kan også være et moment i … Continue reading Kan forbrukers forhåndsundersøkelse påvirke hevingsadgangen?