Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Fri rettshjelp ved pasientskade

I saker som gjelder pasientskade kan du ha krav på fri rettshjelp direkte fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Norsk Pasientskadeerstatning behandler saker som gjelder erstatning etter svikt i helsehjelpen. Typiske eksempler er for eksempel forsinket diagnose, eller at noe gikk galt i forbindelse med en behandling. Det er krav om at skadelidte som følge av dette har fått et økonomisk tap.

Prosessen med pasientskadeordningen er slik at man først søker om pasientskadeerstatning ved hjelp av et skjema som man finner på NPE.no. Dersom man får medhold, så kommer man til utmålingsrunden, hvor man skal forhandle med NPE om erstatningutmålingen.

Gratis advokathjelp i saker om pasientskadeerstatning

Når det gjelder søknadsrunden så er utgangspunktet at de skadelidte må betale for advokat selv, dersom de ønsker å benytte seg av dette. Dette er fordi NPE selv søker for at saken er tilstrekkelig opplyst. Det kan gjøres unntak fra dette i noen tilfelle, typisk der hvor skadelidte ikke snakker norsk.

Dersom man får medhold i søknad om pasientskadeerstatning, vil man få gratis advokatbistand ved at NPE dekker advokatutgiftene fullt ut.Da er det bare å kontakte en advokat som bistår i slike saker, se for eksempel personskadeportalen sin side om pasientskadeerstatning.

Dersom man er uenig i NPE sine vurderinger, må man klage til Pasientskadenemnda. Om man ikke får medhold der, kan man gå til søksmål. Denne tvisten dekkes av rettshjelpsdekningen i innboforsikringen.

Les mer om fri rettshjelp i ulike personskadesaker.