Prisavslag til tross for forbehold om “som den er” – råte og fuktskader

HR-2017-345-A gjelder kjøpers krav om prisavslag etter kjøp av leilighet, som følge av at det oppsto fuktskader. Oppstandelsen til fuktskadene viste seg mellom visningstidspunktet og kjøpernes overtakelse. Spørsmålet blir dermed om skaden må anses dekket av «som den er»-forbeholdet som følger av kjøpekontrakten. Utgangspunktet for vurderingen er kjøpekontrakten og dens klausuler. Der følger «som den … Continue reading Prisavslag til tross for forbehold om “som den er” – råte og fuktskader