Prisavslag som følge av arealsvikt

Når har kjøper krav på prisavslag når det foreligger arealsvikt ved boligen? Svaret avhenger av om arealsvikten er å anse som en mangel. Arealsvikt foreligger i tilfeller hvor selger har gitt opplysning om at eiendommen er av en viss størrelse, og den opplyste størrelsen ikke tilsvarer eiendommens faktiske areal. Avviket som er mellom det opplyste arealet … Continue reading Prisavslag som følge av arealsvikt