Prisavslag ved arealsvikt – fikk kr 50 000 for et avvik på 10 kvadratmeter

Dersom du kjøper en eiendom som viser seg å være mindre enn det som er opplyst, kan det foreligge arealsvikt som gir grunnlag for prisavslag. Arealsvikt innebærer at selgeren positivt opplyser om et bestemt areal for eiendommen, og dette opplyste arealet ikke tilsvarer eiendommens faktiske areal. Opplysningene om eiendommens areal fremgår typisk av salgsprospektet eller … Continue reading Prisavslag ved arealsvikt – fikk kr 50 000 for et avvik på 10 kvadratmeter