Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Fri rettshjelp ved usaklig oppsigelse og avskjed

Etter lov om fri rettshjelp kan du få advokatbistand dersom du har fått oppsigelse av arbeidsgiver og vil ha vurdert om du har rett til å sitte i stillingen eller om du kan få erstatning eller oppreisning av arbeidsgiver. Du kan også få fri rettshjelp til å gå til sak mot arbeidsgiver for å få prøvd spørsmålet om usaklig oppsigelse i domstolene.

Arbeidsgiver er underlagt strenge krav i forhold til når det er aktuelt med oppsigelse eller avskjed av ansatte. Oppsigelsen må være saklig begrunnet i den ansatte, arbeidsgivers eller virksomhetens forhold. Det er korte frister for å reise innsigelser mot oppsigelse og avskjed, så ta kontakt snarest ved å bruke skjemaet dersom du har blitt oppsagt eller avskjediget.

For å få fri rettshjelp i slike arbeidsrettsspørsmål forutsettes det i utgangspunktet at en har inntekt under 246 000 brutto per år, samt formue under kroner 100 000. Dersom du har samboer er samlet inntektsgrense kroner 369 000. Ved søksmål i slike saker vil advokaten på forhånd søke retten om fri sakførsel med argumentasjon om at inntekten vil synke under inntektsgrensen dersom oppsigelsen står seg.

Les også erstatning etter usaklig oppsigelse.