Fri rettshjelp

Informasjon om ordningen med fri rettshjelp. Spør en advokat om du kan få gratis bistand.

Fri rettshjelp ved søknad om voldsoffererstatning

Etter lov om fri rettshjelp § 11 har man krav på fri rettshjelp i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

Dette vil gjelde deg som har blitt utsatt for voldshandlinger, sedelighetsforbrytelser, ran, eller andre ugjerninger med preg av tvang. Det er ikke noe krav om personskade. Det fremgår av voldsoffererstatningsloven § 1 og §3 hva som er vilkårene for voldsoffererstatning.

En kan f.eks kreve oppreisning selv om en ikke har pådratt seg noen som helst skade. KFV regner med at kun 10% av de som har krav på voldsoffererstatning benytter seg av ordningen. Det er gratis å søke, og dersom du har inntekt og formue under grensene for fri retthjelp vil en advokat kunne ta seg av søknadsprosessen; beregne oppreisnings- og erstatningskrav, sende inn søknaden etc. Det vil imidlertid påløpe en egenandel tilsvarende 1 x offentlige salærsats. Per 2012 er denne kroner 925.

Les mer om voldsoffererstatningsloven her.

Dersom du har inntekt over grensene og du får innvilget søknaden vil KFV likevel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Ved alvorlige personskader, eller dersom det er snakk om kvinnemishandling eller sedelighetsforbrytelser, vil du har krav på fri bistandsadvokat som tar seg av voldsoffersøknad. Ta kontakt med skjemaet dersom du har spørsmål rundt erstatning etter vold.

Dersom du vurderer erstatningssak mot gjerningsmannen kan du også få fri rettshjelp til dette. Denne bestemmelsen er ikke behovsprøvd. Les mer om erstatning etter annen personskade enn etter vold, sedelighet og tvang.